Trường Mầm Non Trực thanh

Tháng Ba 16, 2017 10:35 sáng

 

Tôi là Phạm Lan, nhóm trưởng nhóm Vui Vẻ ,

là một nhóm trưởng. tôi không hề mệt mỏi với thành viên

của nhóm ,nhưng tôi thấy thành viên của nhóm mình thật

là sôi nổi trong việc học tập.

Untitled