Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THANH

Địa chỉ: Xã Trực Thanh, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Ngọc – Chức vụ: Hiệu Trưởng